Przejdź do treści

Rusza rekrutacja na rok 2023/2024

Zapraszamy do Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” – specjalistycznej placówki wsparcia dziennego – na bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne przeznaczone dla osób od I klasy szkoły podstawowej aż do 18 roku życia!

Dla kogo?

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Poznaniu, w wieku szkolnym 7-18 lat, które potrzebują:

– zwiększenia kompetencji społecznych,
– nauki budowania relacji,
– nauki rozpoznawania i wyrażania emocji

A także:

– dzieci z zaniżoną/nieadekwatną samooceną,
– z zaburzeniami zachowania,
– z zaburzeniami lękowymi,
– z problemami z koncentracją,
–  z ADHD,
– w kryzysie wywołanym rozwodem rodziców, chorobą, utratą,
– z rodzin z uzależnieniami,
– zagrożonych przemocą, depresją, także tą wywołaną sytuacją,
– zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
– uzależnionych behawioralnie.

Co proponujemy?

– bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne 1 x w tygodniu przez 2 godziny w godzinach popołudniowych,
– grupy do 10 – osób,
– grupy podzielone wg kryterium wiekowego i potrzeb rozwojowych,
– zajęcia prowadzone przez psychologów, pedagogów i terapeutów,
– pomoc w rozpoznawaniu, wyrażaniu i radzeniu sobie z emocjami,
– nauka norm społecznych,
– wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych,
– nawiązanie pozytywnych relacji z rówieśnikami,
– kształtowanie umiejętności pracy w grupie,
– wsparcie pracownika socjalnego,
– wsparcie dla rodziców i opiekunów w formie warsztatów i konsultacji indywidualnych,
– nowoczesną ofertę materiałów dydaktycznych,
– ofertę bezpłatnych wakacyjnych warsztatów,
– prowadzenie indywidualnej dokumentacji.

Gdzie?

Zajęcia są realizowane w:

– siedzibie głównej Centrum przy ul. Sienkiewicza 11,
– filii na os. Zwycięstwa 21 L

Kiedy?

Nasze zajęcia prowadzimy, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych 14:00-16:00 oraz 17:00-19:00. Grupa spotyka się jeden raz w tygodniu w czasie trwania roku szkolnego.

W nagrodę za frekwencję i wyzwania podejmowane podczas roku szkolnego dla dzieci zapisanych do Centrum oferujemy bezpłatne wakacyjne warsztaty.

Jak się zapisać?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 61 843 33 57 lub mailowo centrumklub@m.poznan.pl

Zostaną Państwo poproszeni o:
– imię i nazwisko rodzica/opiekuna,
– imię, nazwisko dziecka,
– wiek  dziecka i klasę,
– kontakt mailowy i telefoniczny

Zostaną Państwo zaproszeni na rozmowę – wywiad – dotyczącą potrzeb oraz sytuacji dziecka i rodziny.

W kolejnym etapie poinformujemy, czy dziecko zostało zapisane na zajęcia.

Na początku września prosimy o kontakt w sprawie dopasowania planu zajęć w Centrum do planu lekcyjnego dziecka.

Wspieraj rozwój swojego dziecka!

Zapraszamy!

61 843 33 57
centrumklub@m.poznan.pl

Skip to content