Przejdź do treści

Zapisy

Zapraszamy do zapisywania dzieci na bezpłatne specjalistyczne zajęcia socjoterapeutyczne w Centrum „Klub”

Dla kogo?

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci i młodzieży zamieszkałych w Poznaniu, w wieku szkolnym 6-18 lat, które potrzebują:

 • zwiększenia kompetencji społecznych
 • nauki budowania relacji
 • nauki rozpoznawania i wyrażania emocji

A także:

 • dzieci z zaniżoną/nieadekwatną samooceną
 • z zaburzeniami zachowania
 • z zaburzeniami lękowymi
 • z problemami z koncentracją
 • z ADHD
 • w kryzysie wywołanym rozwodem rodziców, chorobą, utratą
 • z rodzin z uzależnieniami
 • zagrożonych przemocą, depresją, także tą wywołaną sytuacją
 • w spektrum autyzmu
 • zagrożonych niedostosowaniem społecznym       
 • uzależnionych behawioralnie

Co proponujemy?

 • bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne 1 x w tygodniu w godzinach popołudniowych
 • grupy do 10 – osób
 • grupy podzielone wg kryterium wiekowego i potrzeb rozwojowych
 • zajęcia prowadzone przez psychologów, pedagogów i terapeutów
 • pomoc w rozpoznawaniu, wyrażaniu i radzeniu sobie z emocjami
 • nauka norm społecznych
 • wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych
 • nawiązanie pozytywnych relacji z rówieśnikami
 • kształtowanie umiejętności pracy w grupie
 • wsparcie pracownika socjalnego
 • wsparcie dla rodziców i opiekunów w formie warsztatów i konsultacji indywidualnych
 • nowoczesną ofertę materiałów dydaktycznych
 • wspólny posiłek 
 • ofertę bezpłatnych wakacyjnych warsztatów
 • prowadzenie indywidualnej dokumentacji

Gdzie?

Zajęcia są realizowane w:

 • siedzibie głównej Centrum przy ul. Sienkiewicza 11
 • filii na os. Zwycięstwa, paw. 110

Kiedy?

Nasze zajęcia prowadzimy, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych 14:00-16:00 oraz 17:00-19:00. Grupa spotyka się jeden raz w tygodniu na 2 godziny w czasie trwania roku szkolnego.

W nagrodę za frekwencję i wyzwania podejmowane podczas roku szkolnego dla dzieci zapisanych do Centrum oferujemy bezpłatne wakacyjne warsztaty.

Jak się zapisać?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 61 843 33 98 / 61 843 33 57 lub mailowo centrumklub@m.poznan.pl

Zostaną Państwo poproszeni o:

 • imię i nazwisko rodzica/opiekuna,
 • imię, nazwisko dziecka,
 • wiek dziecka i klasę,
 • krótką informację o problemie,
 • kontakt mailowy i telefoniczny.

Zostaną Państwo zaproszeni na rozmowę dotyczącą potrzeb oraz sytuacji dziecka i rodziny.

W kolejnym etapie poinformujemy, czy dziecko zostało zapisane na zajęcia.

Na początku września po pozytywnej decyzji prosimy o kontakt w sprawie dopasowania planu zajęć w Centrum do planu lekcyjnego dziecka.

Wspieraj rozwój swojego dziecka!

Zapraszamy!

Skip to content