Przejdź do treści

Centrum

Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania. Od 1988 pracujemy na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin wspierając je w przeżywaniu trudności, pracując nad ich rozwojem i przeciwdziałając wykluczeniom społecznym. Naszą flagową działalnością są bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne w małych grupach dla dzieci z trudnościami relacyjnymi, komunikacyjnymi lub emocjonalnymi.

Wykwalifikowana kadra psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych pracuje na rzecz dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, zaburzeniami, będących w kryzysie lub zagrożonych przemocą i uzależnieniami. Wspieramy rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oferując im indywidualne konsultacje i warsztaty. Oddziałujemy na rodzinę i jej środowisko współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z kuratorami sądowymi, Policją, placówkami oświatowymi, fundacjami  i odpowiedzialnym społecznie biznesem.

Naszym uczestnikom proponujemy :

  • opracowanie i realizację indywidualnego planu rozwoju dziecka,
  • zajęcia socjoterapeutyczne,
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne,
  • konsultacje i warsztaty psychoedukacyjne dla rodziców,
  • konsultacje i doradztwo psychologiczno- pedagogiczne,
  • trening umiejętności społecznych dla dzieci w spektrum autyzmu,
  • zajęcia sportowe,
  • wspólny poczęstunek.

Prowadzimy działania w dwóch placówkach Centrum przy ul. Sienkiewicza 11 na poznańskich Jeżycach oraz filię na Osiedlu Zwycięstwa w pawilonie handlowym 110. Centrum posiada salę gimnastyczną, na której prowadzimy zajęcia ruchowe i aktywizujące, siłownię, salę plastyczną wyposażoną w materiały plastyczne, gry planszowe i narzędzia do pracy socjoterapeutycznej.

Przyjazna, domowa atmosfera sprzyja budowaniu poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia, zaufania i otwartości.

Skip to content