Przejdź do treści

Centrum

Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania. Od 1988 pracujemy na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin wspierając je w przeżywaniu trudności, pracując nad ich rozwojem i przeciwdziałając wykluczeniom społecznym. Naszą flagową działalnością są bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne w małych grupach, dedykowane dzieciom z trudnościami relacyjnymi, komunikacyjnymi czy emocjonalnymi.

Wykfalifikowana kadra psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych pracuje na rzecz dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, zaburzeniami, będących w kryzysie czy zagrożonych przemocą i uzależnieniami. Wspieramy także rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oferując im indywidualne konsultacje i warsztaty. Oddziałujemy na rodzinę i jej środowisko współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z kuratorami sądowymi, Policją, placówkami oświatowymi, fundacjami  i odpowiedzialnym społecznie biznesem.

Naszym uczestnikom proponujemy :

  • sporządzanie diagnozy dziecka i rodziny
  • opracowanie i realizacja indywidualnego planu rozwoju
  • zajęcia socjoterapeutyczne
  • zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
  • konsultacje i warsztaty psycho-edukacyjne dla rodziców
  • konsultacje i doradztwo psychologiczno- pedagogiczne
  • trening umiejętności społecznych
  • zajęcia sportowe
  • wspólny posiłek

Prowadzimy działania w dwóch placówkach Centrum przy ul. Sienkiewicza 11 na poznańskich Jeżycach oraz Filię na Osiedlu Zwycięstwa w mieszkaniu w bloku 21 L. Centrum posiada salę gimnastyczną, na której prowadzimy zajęcia ruchowe i aktywizujące, siłownię, salę plastyczną wyposażoną w materiały plastyczne, gry planszowe i narzędzia do pracy socjoterapeutycznej oraz kuchnię, gdzie wspólnie z dziećmi przygotowujemy ciepły posiłek dla każdego uczestnika.

Przyjazna, domowa atmosfera sprzyja budowaniu poczucia bezpieczeństwa i zrozumienia, zaufania i otwartości,  których nierzadko brakuje w domu rodzinnym dzieci.

Skip to content