Przejdź do treści
 

MIEJSCE      LUDZIE      EMOCJE

 

Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” jest jednostką organizacyjną Miasta Poznania. Od 1988 pracujemy na rzecz dzieci i młodzieży i ich rodzin wspierając je w przeżywaniu trudności, pracując nad ich rozwojem i przeciwdziałając wykluczeniom społecznym. Naszą flagową działalnością są bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne w małych grupach dla dzieci z trudnościami relacyjnymi, komunikacyjnymi lub emocjonalnymi.

Wykwalifikowana kadra psychologów, pedagogów i pracowników socjalnych pracuje na rzecz dzieci z wyzwaniami rozwojowymi, zaburzeniami, będących w kryzysie lub zagrożonych przemocą i uzależnieniami. Wspieramy rodziców w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wychowawczych oferując im indywidualne konsultacje i warsztaty. Oddziałujemy na rodzinę i jej środowisko współpracując z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, z kuratorami sądowymi, Policją, placówkami oświatowymi, fundacjami  i odpowiedzialnym społecznie biznesem.

 
 
Skip to content