Dołącz do nas!

OFERTY PRACY

Jeśli chcesz pracować z dziećmi a masz wykształcenie pedagogiczne lub jesteś psychologiem – zapraszamy !

oferta pracy

Stanowisko: psycholog/pedagog – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub”
Informacje dodatkowe: miejsce pracy: Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” przy ul. Sienkiewicza 11 w Poznaniu oraz Filia os. Zwycięstwa 21 L.

Oferta ważna do 19.04.2022

Oferty można składać elektronicznie na adres: cuw@m.poznan.pl

Zakres podstawowych czynności:

1.      Przygotowanie, organizowanie i prowadzenie zajęć o charakterze socjoterapeutycznym dla dzieci i młodzieży w Centrum.

2.      Opracowanie wstępnych diagnoz i indywidualnych planów pracy z dzieckiem.

3. Realizacja indywidualnych planów pracy z dzieckiem.

4. Współpraca z pracownikiem socjalnym w zakresie poznania sytuacji i potrzeb dzieci i młodzieży.

5.      Stała współpraca z rodzicami/opiekunami dzieci i młodzieży uczęszczających na zajęcia, w szczególności porady psychologiczne, wsparcie w sytuacjach trudnych, pomoc w rozwiązywaniu problemów, w sytuacjach kryzysowych.

6.      Prowadzenie konsultacji i zajęć psychoedukacyjnych dla rodziców lub opiekunów.

7. Przygotowywanie zajęć on-line oraz materiałów psychoedukacyjnych dla dzieci oraz rodziców/opiekunów.

8. Przygotowywanie materiałów/komunikatów psychoedukacyjnych do zamieszczania na portalach społecznościowych lub na stronie internetowej.

9.      Współpraca ze szkołą dziecka oraz innymi instytucjami i organizacjami mogących pomóc w rozwiązywaniu problemów dziecka.

10. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.

Wymagania obowiązkowe:

 • Wykształcenie wyższe psychologiczne/pedagogiczne,
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi programu Word, Excel,
 • Bardzo dobra organizacja własnej pracy,
 • Znajomość zasad funkcjonowania placówek opiekuńczo – wychowawczych,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej,
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
 • Niekaralność za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe (dotyczy tylko stanowisk urzędniczych-przy innych należy ten punkt wykreślić).

Wymagania dodatkowe:

 • Doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • Komunikatywność i samodzielność,
 • Umiejętności wykorzystania różnych form pracy z dziećmi (arteterapia, bajkoterapia, taniec, sport itp.),
 • Gotowość do podnoszenia kwalifikacji.

Wymagane dokumenty:

1.      CV.

2. List motywacyjny.

3.     Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

4.      Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego lub znajomości języka polskiego potwierdzonej dokumentem.

5.      Oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych.

6.     Oświadczenie o  niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe ( dotyczy tylko stanowisk urzędniczych-przy innych należy ten punkt wykreślić).

Informacja o warunkach pracy:

Miejsce pracy – Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” przy ul. Sienkiewicza 11 w Poznaniu oraz Filia os. Zwycięstwa 21 L.

Popołudniowe godziny pracy w trakcie roku szkolnego, praca w wakacje od rana.

Stanowisko nie jest przystosowane dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym ogłoszenie był niższy niż 6%.

LINK DO OGŁOSZENIA W BIP

PRAKTYKI I WOLONTARIAT

Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” zaprasza do rozpoczęcia praktyk studenckich lub wolontariatu. Jeśli chcesz nabywać doświadczenie w pracy socjoterapeutycznej z dziećmi zapraszamy do kontaktu.  Zapraszamy do współpracy także wszystkich, którzy chcą dzielić się z innymi swoją wiedzą, talentem, kreatywnością i czasem.

Spójrz, co zyskujesz we współpracy z nami:

 • możliwość zdobycia doświadczenia w prowadzeniu zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci,
 • okazja do zdobywania umiejętności pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • wgląd w tworzenie indywidualnych planów pracy z dzieckiem,
 • pomoc w tworzeniu i realizacji zajęć socjoterapeutycznych,
 • nauka, jak wspierać dzieci i młodzież w kryzysach szkolnych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych,
 • przygotowywanie materiałów/komunikatów psychoedukacyjnych do zamieszczania na portalach społecznościowych lub na stronie internetowej,
 • nawiązanie nowych znajomości i kontaktów zawodowych,
 • miłą atmosferę wśród młodych i zaangażowanych ludzi,
 • umiejętność planowania i organizowania pracy,
 • zaświadczenie o uczestnictwie w wolontariacie, dokument potwierdzający odbycie praktyk

Zapraszamy do kontaktu:

mail: centrumklub@m.poznan.pl

tel: 61 843 33 98