Przejdź do treści

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Zapraszamy do Centrum Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży „Klub” – specjalistycznej placówki wsparcia dziennego – na bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne oraz trening umiejętności społecznych

Dla kogo?

Zajęcia są przeznaczone dla dzieci i  młodzieży zamieszkałych w Poznaniu, w wieku szkolnym 6-18 lat, które potrzebują:

– zwiększenia kompetencji społecznych

– nauki budowania relacji

– nauki rozpoznawania i wyrażania emocji

A także:

– dzieci z zaniżoną/nieadekwatną samooceną

– z zaburzeniami zachowania

– z zaburzeniami lękowymi

– z problemami z koncentracją

–  z ADHD

– w kryzysie wywołanym rozwodem rodziców, chorobą, utratą

– z rodzin z uzależnieniami

– zagrożonych przemocą, depresją, także tą wywołaną sytuacją

– w spektrum autyzmu

– zagrożonych niedostosowaniem społecznym       

– uzależnionych behawioralnie

Co proponujemy?

– bezpłatne zajęcia socjoterapeutyczne 1 x w tygodniu w godzinach popołudniowych

– grupy do 10 – osób

– grupy podzielone wg kryterium wiekowego i potrzeb rozwojowych

– zajęcia prowadzone przez psychologów, pedagogów i terapeutów

– pomoc w rozpoznawaniu, wyrażaniu i radzeniu sobie z emocjami

– nauka norm społecznych

– wzmacnianie umiejętności komunikacyjnych

– nawiązanie pozytywnych relacji z rówieśnikami

– kształtowanie umiejętności pracy w grupie

– wsparcie pracownika socjalnego

– wsparcie dla rodziców i opiekunów w formie warsztatów i konsultacji indywidualnych

– nowoczesną ofertę materiałów dydaktycznych

– wspólny posiłek 

– ofertę bezpłatnych wakacyjnych warsztatów

– prowadzenie indywidualnej dokumentacji

Gdzie?

Zajęcia są realizowane w:

– siedzibie głównej Centrum przy ul. Sienkiewicza 11

– filii na os. Zwycięstwa 21 L

Kiedy?

Nasze zajęcia prowadzimy, od poniedziałku do piątku w godzinach popołudniowych 14:00-16:00 oraz 17:00-19:00. Grupa spotyka się jeden raz w tygodniu w czasie trwania roku szkolnego.

W nagrodę za frekwencję i wyzwania podejmowane podczas roku szkolnego dla dzieci zapisanych do Centrum oferujemy bezpłatne wakacyjne warsztaty.

Jak się zapisać?

Zapraszamy do kontaktu telefonicznego 61 843 33 98 lub mailowo centrumklub@m.poznan.pl

Zostaną Państwo poproszeni o:

– imię i nazwisko rodzica/opiekuna

– imię, nazwisko dziecka

– wiek  dziecka i klasę

– kontakt mailowy i telefoniczny

Zostaną Państwo zaproszeni na rozmowę  dotyczącą potrzeb oraz sytuacji dziecka i rodziny.

W kolejnym etapie poinformujemy, czy dziecko zostało zapisane na zajęcia.

Na początku września skontaktujemy się w sprawie dopasowania planu zajęć w Centrum do planu lekcyjnego dziecka.

Wspieraj rozwój swojego dziecka!

Zapraszamy!

61 843 33 98

centrumklub@m.pozna.pl

Skip to content